top of page

Actief in nieuwbouw en renovatieprojecten

Zorg

Installatiebedrijf Snoeks verzorgt diverse projecten in de zorgsector. Je kunt hierbij denken aan verzorgingstehuizen, zorg en wonen projecten (levensloopbestendig) en reguliere zorg projecten, zowel nieuwbouw als renovatie.

In deze markt werkt Installatiebedrijf Snoeks samen met professionele partijen. Omdat de zorgsector veel verschillende gebruikersgroepen kent, wordt rekening gehouden met verschillende functionele behoeften. Door het toepassen van specialistische kennis en innovatieve oplossingen creëert Installatiebedrijf Snoeks een optimale leefomgeving binnen de zorgsector.

Utiliteit en industrie

Installatiebedrijf Snoeks verzorgt installatie- en onderhoudsprojecten voor de markt utiliteit & industrie. Je kunt hierbij denken aan kantoor- en bedrijfsruimten in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

In de utiliteit & industrie markt werkt Installatiebedrijf Snoeks samen met professionele partijen om zo een optimale werkomgeving te creëren. Daarbij wordt gestreefd naar een duurzame toekomst voor mens en milieu.

Onderwijs

Installatiebedrijf Snoeks verzorgt diverse projecten in de sector onderwijs. Je kunt hierbij denken aan scholen, maar ook aan multifunctionele gebouwen met onderwijsvoorzieningen in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

In de sector onderwijs werkt Installatiebedrijf Snoeks met professionele partijen. Samen met deze partijen wordt gewerkt aan een optimale omgeving waarbij Installatiebedrijf Snoeks rekening houdt met de actuele gestelde eisen, zoals de ‘frisse scholen eis’.

Woningbouw

Installatiebedrijf Snoeks verzorgt diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten in de sector woningbouw. Je kunt hierbij denken aan een vrije sector woning, maar ook aan een complex met appartementen.

Opdrachtgevers kiezen voor Installatiebedrijf Snoeks vanwege de perfecte uitvoeringskwaliteit, het soepele logistieke proces en de ontwerpkwaliteiten.

Particulier

Installatiebedrijf Snoeks realiseert grootschalige projecten, maar heeft een bijzondere passie voor particuliere projecten.  Installatiebedrijf Snoeks is het juiste adres voor tal van werkzaamheden, zoals het vervangen of onderhoud van de CV-ketel, het installeren van een nieuwe dakgoot, loodgieterswerk voor een nieuwe badkamer of keuken, etc.

Installatiebedrijf Snoeks heeft een eigen servicebedrijf in huis, zo kan Installatiebedrijf Snoeks ook na de bouw van een woning en/of installatie van dienst zijn. 

bottom of page